Kurs przygotowujący absolwentów kierunku technik usług fryzjerskich do zdania egzaminów zawodowych z kwalifikacji

Kurs dla absolwentów technikum

Kurs do egzaminu zawodowego z kwalifikacji A.19 - wykonywanie zabiegów fryzjerskich

 

Szkolenie skierowane jest do:

absolwentów szkół zawodowych fryzjerskich przystępujących do egzaminu praktycznego z kwalifikacji A.19.

 

Cel szkolenia:

przygotowanie do zdania egzaminu z kwalifikacji A.19 

 

Informacje organizacyjne:

Czas trwania: 30 godz.
Grupa szkoleniowa: max. 3 osób, istnieje możliwość toku indywidualnego
Termin szkolenia: kwiecień, maj
Cena uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu: 900,00 zł.
W cenę wliczone są: Materiały szkoleniowe, środki dydaktyczne, możliwość korzystania z narzędzi i przyborów fryzjerskich oraz główek treningowych, praca na modelkach, uczestniczenie w pracy z potencjalnym klientem salonu fryzjerskiego;
certyfikat Akademii MARIW w języku polskim i angielskim.