Kurs przygotowujący fryzjerów do egzaminu mistrzowskiego

Kurs do egzaminu mistrzowskiego

Szkolenie skierowane jest do:

osób przystępujących do egzaminu przyznającego tytuł Mistrza w zawodzie fryzjer.

 

Cel szkolenia:

  • intensywne, praktyczne ugruntowanie posiadanej wiedzy z zakresu działów tematycznych wymaganych przy egzaminie na tytuł MISTRZA w zawodzie fryzjer,
  • poszukiwanie innowacyjnych możliwości przyswojenia wiedzy praktycznej wymaganej na egzaminie mistrzowskim. 

 

Informacje organizacyjne:

Czas trwania: 30 godz.
Grupa szkoleniowa: max. 3 osób, istnieje możliwość toku indywidualnego
Termin szkolenia: do ustalenia
Cena uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu: 900,00 zł.
W cenę wliczone są: Materiały szkoleniowe, środki dydaktyczne, możliwość korzystania z narzędzi i przyborów fryzjerskich oraz główek treningowych, praca na modelkach, uczestniczenie w pracy z potencjalnym klientem salonu fryzjerskiego;
certyfikat Akademii MARIW w języku polskim i angielskim.